Dự toán chi phí

*Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khắc Mức bảo hiểm đã gồm 10% VAT.

  • Giá (VND)
  • Phí trước bạ
  • Biển số
  • Phí đăng kiểm
  • Bảo hiểm TNDS
  • Phí bảo trì đường bộ 12 tháng
  • Tổng chi phí đăng ký
  • Tổng cộng

Nhận báo giá & đăng ký lái thử